דבר יו"ר העמותה - האלוף (מיל') חיים ארז

העם היהודי איבד שליש ממספרו בשואה  - 6,000,000 יהודים!  
העם היהודי גייס 1,500,000 מבניו ובנותיו להלחם באויב הנאצי,

אחוז גבוה יותר מאשר רוב מדינות הברית.                                                                             
כ-250,000 לוחמים ולוחמות יהודים נפלו במלחמה!
כבני העם היהודי באשר הוא, מוטלת עלינו החובה לזכור את חלקם של הלוחמים
ולהעלות על נס את כבודם של אלה שנפלו.
מתוך החובה המוסרית וההיסטורית הזו, אנו רואים זכות בהנצחת גבורתם, אומץ-ליבם ותרומתם לתבוסת הגרמנים ולסלילת תשתית לכוח יהודי לוחם, שעתיד להיות צבא ישראלי לוחם.

מליון וחצי לוחמים יהודים, לבושים במדי צבא-העולם תרמו מיכולתם הצבאית, כישוריהם ונחישותם להיאבק באויב הנאצי.
לוחמים יהודים נמצאו בכל החילות ובכל החזיתות: באוויר, בים וביבשה. בכוחות העורף, ביחידות המדע והפיתוח הצבאי, בהנדסה ובקרב עשרות אלפי לוחמי מחתרת ופרטיזנים.
עשרות אלפים זכו באותות גבורה ועיטורי עוז.
לצד זיכרון השואה וששה מיליוני היהודים שנספו בה, מבלי שהיה ביכולתם לבחור בדרכי הלחימה בשורות הצבאות השונים – ראוי לציין את עובדת לחימתם של מליון וחצי יהודים ותרומתם האדירה למאמץ המלחמתי.
בהחלטה היסטורית של ממשלת ישראל מיום ה-16.5.2002 אושרה הקמתו של מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה באתר "יד לשריון" בלטרון. לצורך כך, אנו – חברי הנהלת האתר, הקמנו עמותה מיוחדת, המובילה את הפרויקט ופועלת ליישומו.
המוזיאון יביא את סיפור לחימתם וחלקם של חיילים יהודים במלחמת העולם השנייה, בצבאות הברית, במחתרות ובשורות הפרטיזנים, מול גרמניה הנאצית, איטליה ויפן – "מדינות הציר".
פרק זה לא מצא את מקומו הראוי בין דפי ההיסטוריה של עמנו.
הוא חסר בתודעה הלאומית שלנו, בעיקר בתקופה הטראגית והמכרעת ביותר בתולדותיו.
אין עם שהוציא מתוכו אחוז כזה של לוחמים, ואין עם, שאחוז כזה מבניו נפלו בקרבות מלחמת העולם השנייה. 
תכליתו של המוזיאון אף להאיר את חלקם של הלוחמים היהודים בהקמתו של צה"ל, במאבק לשחרור המדינה ובהקמתה.
המוזיאון ישמש מרכז חינוכי בינלאומי ומוקד למחקר ולעיון עבור בני-נוער, סטודנטים, חיילים ושאר מבקרים, יהודים ושאינם יהודים מהארץ ומהעולם. 
רבים מאזרחיה הצעירים של מדינת ישראל חשים כיום  ניתוק מהמדינה ואינם מרגישים שגם עליהם מוטלת האחריות לקיומה. אחוז לא מבוטל משתמט משירות צבאי, או מסרב לשרת בחילות הקרביים וניכר מספרם של אלה הרואים את עתידם מחוץ לגבולותיה של ישראל.
מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה יהווה מודל ללקיחת אחריות לאומית ע"י צעירים, יחזק במבקריו את תחושת הגאווה הלאומית ויסיר את המרכאות, שהתווספו בדורות האחרונים למושג הציונות.
המוזיאון, שיוקם באתר "יד לשריון" בלטרון, יחשוף בפני המבקרים בו את לחימתם ואומץ-ליבם של לוחמים אלו, באמצעות הסיפור האנושי, שיבוא לידי ביטוי בדרכים שונות, תוך שימוש בכלים ואמצעים חווייתיים ומתקדמים, כיאה וכראוי לתכנים שמייצג הפרויקט, אשר ליחם לא נס ואשר אמורים להישאר עימנו לעוד שנים רבות.
חיילים יהודים  - מהטוראים שביניהם ועד למפקדים בדרגות גנרל, מכל החזיתות, מכל החיילות לאורך כל שנות המלחמה, החל משנת 1939 ועד לסיומה בשנת 1945, סיפורם של כל אלו ימצא  מקומו במוזיאון.
עוד יוצג במוזיאון סיפור התנדבותו של הישוב היהודי בארץ ישראל, "הבריגדה היהודית", חלקם בלחימה הכוללת ותרומתם באיתור שארית הפליטה, בטיפול בהם ובהבאתם המורכבת לארץ. סיפורו של הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה הוא גם סיפור מקורותיו של הכוח היהודי, שעל יסודותיו הוקם מערך הלחימה במאבק לעצמאותה של מדינת ישראל הצעירה, מספר שנים אחר-כך. 
הלחימה היהודית מגלגלת את הטלאי הצהוב למגן-דוד צהוב על תכלת – וממנו למגן דוד כחול המתנוסס על דגל כחול לבן.
אנו מצדיעים להם וחבים להם מקום ראוי של כבוד בתודעה ההיסטורית והלאומית שלנו.
המוזיאון ללוחם היהודי במלחמת העולם השנייה יאיר את הפרק הנעלם בתולדות עמנו.
אנו מזמינים אתכם להיות שותפים לפרויקט רב ערך זה
 
בברכה
אלוף (מיל') חיים ארז
יו"ר העמותה להקמת מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה