היהודים ביערות ובלחימה הפרטיזנית

היהודים ביערות ובלחימה הפרטיזנית 
מתוך ספרו של ד"ר יצחק ארד - תחת הדגל האדום