המועצה הציבורית

המועצה הציבורית

תפקידיה: אישור מטרות המוזיאון, יעוץ בהיבט התכנים, קידום התמיכה הציבורית בארץ ובעולם

יו"ר -  פרופ' יואב גלבר

נציגי הציבור (לפי סדר הא"ב):

מר עמוס אונגר
גב' מרינה אוסטינובה
אלוף (ד') מנדי אור

אלוף (ד') זאב אלמוג
אל"מ (ד') ישראל אפשטיין
אל"מ (ד') עו"ד אחז בן ארי
מר אבינועם ברוג
ד"ר אריה ברנע

גב' אילנה גבע
אל"מ (ד') דב גבע

פרופ' שמחה גולדין
גב' מריאנה גרינברג
ד"ר צילה הרשקו
תא"ל (ד) אילן טל

מר אבי כהן
פרופ' אסא כשר
תא"ל (ד') דורון לוין
מר אבי לנט
אלוף (ד') יעקב לפידות
גב' אורית לרר

מר רמי מרדור
אל"מ (ד') שאול נגר
מר מיכה נתן
מר אבי סיני
תא"ל (ד') אסף סלע

אלוף (ד) מנחם עינן
רנ"צ (ד) רפי פלד
ד"ר חובב צפריר

השופטת (ד') עדנה קפלן הגלר
עו"ד צבי רוטנברג
ד"ר יואל רפל
תנ"צ (ד') דב שכטר
תא"ל (ד') יום טוב תמיר

נציגי האירגונים:
מר דניאל גרץ - "בני ברית"
תא"ל (ד') עזריאל נבו - "דורות ההמשך"
תא"ל (ד') ד"ר אפרים לפיד - "ההגנה"
תא"ל (ד') ירמי אולמרט - "צוות"
אל"מ (ד') אמנון מדן - "עמותת "יד הרצוג"


נציג הממשלה:
נתנאל מזא"ה
שירה שפירא

נציגי העמותה:

אלוף (ד') חיים ארז
ד"ר מוטי כפיר
תא"ל (ד') שמעון חפץ

אל"מ (ד') גדעון טרן
תא"ל (ד') מנשה ענבר
א
ל"מ (מיל') ד"ר בני מיכלסון
ד"ר תמר קטקו
תא"ל (ד') צביקה קן-תור