המחתרות

                                                                

מרד גטו ורשה - ונזכור את כולם? 

אנטק צוקרמן