המרידות במחנות ובגטאות

המרידות בגטאות ובמחנות

תאריך

המקום

האירוע

25.10.1941

טאטארסק 

התנגדות מזוינת בגטו טאטארסק

25.10.1941

סטארודונבסק 

התנגדות מזוינת בגטו סטארודונבס

30.6.1942 דרויה התנגדות בגטו דרויה
21.7.1942 קלצק  ההתנגדות בגטו קלצק

22.07.1942

נייסבייז'

התנגדות מזוינת בעת חיסול הגטו בניאסביאז'  שלום חולבסקי

09.08.1942

מיר 

התנגדות מזוינת בעת חיסול הגטו במיר אליעזר ברלסון

03.09.1942

לאחווה

התנגדות מזוינת בעת חיסול הגטו בלאחווה, מזרח פולסיה יצחק רוכצ'ין

25.8.1942

קוסטופול

התקוממות בעת מיפקד ובריחה ליערות

27.8.1942

סרני  פולסקה

התקוממות בגטו פולסקה הצתת הצריפים ובריחה ליערות

09.09.1942

קרמניץ

התנגדות מזוינת בעת חיסול הגטו בקרמניץ

23.09.1942

טוצ'ין

התנגדות מזוינת בעת חיסול הגטו בטוצ'ין

16-17.12.1942

קרושינה

התנגדות מזוינת במחנה לעבודות כפייה בקרושינה

10.01.1943

מינסק מאזובאצקי

התנגדות מזוינת במחנה לעבודות כפייה במינסק מאזובצקי

18-21.01.1943

ורשה

התנגדות מזוינת ראשונה בגטו ורשה

19.4.1943

ורשה

פרוץ מרד גטו ורשה  מרדכי אנילביץ, פאבל פרנקל

21.5.1943 ברודי התנגדות חברי המחתרת לאקציה

15-30.6.1943

לבוב

התנגדות מזוינת בעת חיסול גטו לבוב

02.08.1943

טרבלינקה

מרד במחנה ההשמדה טרבלינקה

03.08.1943

בנדין

התנגדות מזוינת בעת חיסול הגטו בבנדין, פולין   פרומה (פרומקה) פלוטניצקה

16.08.1943

ביאליסטוק

פרוץ המרד בגטו ביאליסטוק, פולין.    מרדכי טננבוים-תמרוף

16.08.1943

קריכוב

מרד במחנה לעבודות כפייה בקריכוב (אזור לובלין, פולין)

20.8.1943

גלובוקי

התנגדות מזויינת בגטו גלובוק, צפון מערב ביילורוסיה

01.09.1943

טראנוב

התנגדות מזוינת בעת חיסול הגטו בטראנוב, פולין

14.10.1943

סוביבור

מרד במחנה ההשמדה סוביבור

03.11.1943

לובלין, פולין

התנגדות מזוינת אחרונה של שבויי מלחמה יהודים בעת חיסול המחנה בלובלין, פולין

07.10.1944

אושוויץ

מרד הזונדרקומנדו