הנהלת המוזיאון

הנהלת העמותה

תפקידיה: קביעת קווי מדיניות העמותה והתווית דרכי הפעולה, אישור הפרויקט על תוכניותיו המפורטות, כולל התקציב.

אלוף (ד') חיים ארז - יו"ר   

תא"ל (ד') צביקה קן-תור - מנכ"ל

אל"מ (מיל') ד"ר בני מיכלסון

ד"ר מוטי כפיר

תא"ל (ד') מנשה ענבר

אל"מ (ד') גדעון טרן

תא"ל (ד) שמעון חפץ