הנהלת המוזיאון

הנהלת העמותה

תפקידיה: קביעת קווי מדיניות העמותה והתווית דרכי הפעולה, אישור הפרויקט על תוכניותיו המפורטות, כולל התקציב.

אלוף (ד') חיים ארז - יו"ר 
תא"ל (ד') צביקה קן-תור - מנכ"ל

ד"ר תמר קטקו
אל"מ (מיל') ד"ר בני מיכלסון
אל"מ (מיל') שאול נגר
ד"ר מוטי כפיר
תא"ל (ד') מנשה ענבר
אל"מ (ד') גדעון טרן
תא"ל (ד) שמעון חפץ