הצעת חוק לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית, התשע"ז–2017