השבויים והנעדרים - מחקרו של יוסף שקד

?הנפגעים מקרב החיילים העבריים הארצישראלייםששירתו בצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה

מתוך מחקרו של יוסף (ספי) שקד

תהלוכת מתנדבים ארצישראליים לצבא הבריטי בתל אביב, 16 בספטמבר 1939 (אוסף זולטן קלוגר - ארכיון המדינה)

במחקרו בנושא השבויים, החללים, הנעדרים והפצועים מקרב החיילים העבריים הארצישראליים, ששירתו בצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה, מציין יוסף (ספי) שקד, כי ליוון הגיעו למעלה מ-2,800 חיילים ארצישראליים עבריים ומעל ל-600 חיילים ארצישראליים ערבים. 
הוא מפרט את שמותיהם של 1726 חיילים עבריים ארצישראליים, אשר נפלו בשבי האויב, מהם למעלה מ-1,500 נפלו בשבי בקרבות ביוון, כ-170 נפלו בשבי בקרבות בכרתים, ויתרתם - בחזיתות אחרות. 
מתוכם, 
168 אשר הצליחו לברוח משבי האויב.
הוא מציין את שמותיהם של 624 חללים - מהם 40 נפלו בקרבות הנסיגה ביוון, 5 בכרתים ו-80 שנפלו חלל בשבי, או כתוצאה ממנו. 

181 חיילים עבריים ארצישראליים, שדווחו רשמית כנעדרים, אך לא נפלו בשבי. 
624 חיילים עברים אשר נפלו חלל, בעת שירותם בצבא הבריטי. 
223 חיילים דווחו רשמית כפצועים (שלא מתוך השבויים ומהחללים).
569 חיילים עברים ארצישראליים ששירתו בצבא הבריטי, נפלו חלל במערכות ישראל.  מתוכם 503 במאבק להקמת המדינה ובמלחמת העצמאות.
עותק המחקר המלא, הכולל את שמות הלוחמים, מספרם האישי ועוד, נמצא במוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה (המעוניינים, מוזמנים לעיין בו, בביקורם במוזיאון).