השתלמות מפמ"ר ורכזי היסטוריה - משרד החינוך 5.7.2022