השתתפות הנוער היהודי בתנועות מרי בבולגריה במלחמת העולם השנייה

השתתפות הנוער היהודי בתנועות מרי בבולגריה בתקופת מלה"ע השנייה
מאת: ישראל אלמוג *
 
בסוף שנת 1940 בחרה בולגריה להצטרף לצד גרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה, שפרצה שנה לפני-כן, בספטמבר 1939. מלך בולגריה - בוריס השלישי, מינה ממשלה שבראשה הועמד הפרופסור לארכיאולוגיה - בוגדן פילוב, תומך נלהב בגרמניה הנאצית, חבר בארגון פרו-נאצי ואנטישמי מוצהר. המשטר שבראשו עמדו המלך וממשלתו הפרו-נאצית זכה לכינוי "המשטר הפשיסטי". ב-1 במרץ 1941 הצטרפה בולגריה באופן רשמי ל"מדינות הציר" (גרמניה, איטליה ויפן). עוד קודם לכן, בדצמבר 1940 אושר בפרלמנט "החוק להגנת האומה" - חוק אנטישמי ששלל מהיהודים את זכויותיהם האזרחיות, בזז את רכושם, נטל מהם את החופש והפך אותם למטרה לרדיפות אנטישמיות. מצבם הכלכלי של היהודים נפגע מאד בעקבות הרדיפות. נטילת החופש התבטאה גם בגיוס כל הגברים היהודים בין הגילים 20-46 לעבודות כפייה.
עם הצטרפותה למדינות הציר, התירה ממשלת בולגריה לצבא הגרמני להשתמש בטריטוריה הבולגרית לצורכי מעבר, כדי לכבוש את יוון ויוגוסלביה. בהמשך 1941 פלשה גרמניה לברית המועצות.
בולגריה לא הצטרפה למלחמה נגד ברית המועצות, אך צבאה עזר לגרמניה להשלים את הכיבוש על חבל מקדוניה ביוגוסלביה. 
הצטרפות בולגריה לצד גרמניה הנאצית לא התקבלה על דעת כל שכבות הציבור. כמה מן המפלגות שפורקו בצו ממשלתי ובייחוד המפלגה הקומוניסטית, שהייתה במחתרת אך היו לה תומכים רבים בציבור, התנגדו למדיניות הפרו-גרמנית של הממשלה.
החלו להגיע גם שמועות על גורל יהודי אירופה שנכבשו ע"י גרמניה הנאצית.

בקרב הקהילה היהודית התקיימו גישות שונות לגבי העמדה שעל יהודי בולגריה לנקוט. 

הציבור היהודי התלבט בין שלש מגמות עיקריות:

ההנהגה הוותיקה סברה בתחילה שלא מרחפת סכנת חיים ממשית על יהדות בולגריה. במאמר מוסגר, ההנהגה הוכיחה את עצמה בהמשך, כשהובילה בהצלחה את הפעולות שגרמו בסופו של דבר לביטול תכנית הממשלה הפשיסטית שנרקמה עם הגרמנים, לשלוח את יהודי בולגריה למחנות ההשמדה.

מגמה שנייה שלטה בקרב בוגרי תנועות הנוער הציוניות (שהיוו פלח משמעותי בקרב הדור הצעיר של יהודי בולגריה). לפיה, האסון שהתרחש בקרב יהדות אירופה לא יפסח על יהודי בולגריה והפתרון לנוכח סכנת ההשמדה הוא עליה.
ומאחר ולא היו סרטיפיקטים (רישיונות ממשלת המנדט לעלות) יש להשתמש בכל דרך אפשרית, כולל, כמובן, עליה בלתי לגאלית.

גם הקומוניסטים בקרב היהודים סברו שהאסון לא יפסח על יהדות בולגריה. לגבי עליה (לה התנגדו אידיאולוגית) הם אמרו שבכל מקרה היא איננה פתרון מעשי, כי ממילא דרכי העליה חסומות. לכן, הדרך היחידה היא המלחמה, שכל אזרחי בולגריה והיהודים בתוכם, חייבים לנהל נגד השלטון הפשיסטי.

מגמה אחרונה זאת גרמה להתלבטות רעיונית בקרב בוגרי תנועת הנוער הציוניות מהשמאל. יש לציין שהתנועות פורקו ע"י השלטונות (כמו כל המסגרות הפוליטיות האחרות, כולל מפלגות כמובן).  הקנים של התנועות נסגרו, אך הקשרים בין הבוגרים נמשכו. מתנגדי ההצטרפות למאבק, אותו הובילו הקומוניסטים (שהיו אויבי התנועה הציונית) טענו שההצטרפות תגרום לנטישה ובגידה ברעיון הציוני שעל ברכו התחנכו.
בקרב בוגרי תנועת הנוער הגדולה ביותר - "השומר הצעיר" המשבר הרעיוני גרם לפילוג בפועל, כששליש מהבוגרים שדגל במאבק, הצטרפו כבודדים לקבוצות המחתרת הקומוניסטיות. 
חלק קטן מהנוער היהודי השתייך לארגון הנוער הכלל בולגרי: "ברית הנוער העובד" (בבולגרית: ???????????? ???????? ????). הארגון נודע בראשי התיבות של שמו הבולגרי - ??? (בהיגוי - (REMS. חברי הארגון וחוגים דומים בקרב ארגוני שמאל נודעו בציבור כ"נוער פרוגרסיבי" שהשקפת עולמו לא הייתה רחוקה מזו של המפלגה הקומוניסטית.
בהשפעת מפלגה זאת, רבים מבני "הנוער הפרוגרסיבי", כולל היהודים בתוכם, בחרו בדרך ההתנגדות למשטר הפשיסטי והצטרפו למאבק.

דרכי ההתנגדות היו שונות, אך המטרה המשותפת של כולם הייתה לקרב את סופו של המשטר הפשיסטי בבולגריה. נושאי ההתנגדות בהן עסקו הקבוצות השונות שהצטרפו למאבק היו שונות:

תעמולה: באמצעות הפצת כרוזים בערים. זאת הייתה פעולה אסורה שהתבצעה במחתרת, ע"י הדבקת כרוזים בלילות, או הפצתם מיד ליד. הכרוזים עודדו את האוכלוסייה להתנגד למשטר הפשיסטי ולא לעבד תקווה בסופו הקרב. בין היתר, הם פנו אל האוכלוסייה לשמור על היהודים מפני רדיפות הממשלה וכוונותיה הזדוניות.

סייענים בסתר: (סייען לפרטיזנים: יאטאק - ????). הסיוע התבטא באספקת מזון, בגדים, תרופות וכל עזרה אחרת שהיד הייתה משגת. קבוצה זאת הייתה הגדולה ביותר ואומדים את מספרה ביותר מ-100 אלף איש.

קבוצות קרב: (????? ?????). הקבוצות שהורכבו מ- 3-6 לוחמים, החלו לפעול אחרי פלישת גרמניה לברית המועצות ונודעו בעיקר בפעולות חבלה בסיוע הבולגרי לצבאות גרמניה - בת בריתה.
לפי נתוני משטרת בולגריה, בתקופה 1941-44 בוצעו ע"י קבוצות הקרב 260 פעולות חבלה שהמפורסמות ביניהן הן פיצוץ רכבת דלק המיועד לצבא הגרמני ברוסיה - ב-1941, ושרפת מחסן בגדי חורף לצבא הגרמני ב-1942. החל מתחילת 1943 החלו קבוצות הקרב בחיסולים ממוקדים של דמויות מפתח מצמרת המשטר הפשיסטי. שניים מהחיסולים המפורסמים ביותר היו של הגנרל חריסטו לוקוב (?????? ?????) מפקד הצבא ומיועציו הקרובים של המלך בוריס, ומפקד משטרת בולגריה - הקולונל אטנס פאנטב (?????? ??????) הידוע לשימצה - אחראי ישיר לאסון ספינת המעפילים "סלבדור" שטבעה בדצמבר 1941 בים השיש. פאנטב פקד על שלטונות נמל וורנה להתיר את הפלגת הספינה, חרף העובדה שמנהל הנמל אסר קודם לכן את יציאתה לים, כי מצא שאינה כשירה לשיט.    

 הפרטיזנים: חלק מהנוער היהודי ברח להרים והיווה חלק מהגרעין המייסד של תנועת פרטיזנים, שהחלה לפעול לאחר פלישת גרמניה לברית המועצות, ביוני 1941. פעולות הפרטיזנים כללו התקפות על מסילות ברזל, מחסני מזון, נשק דלק ובגדים המיועדים לצבא הגרמני. במספר מקרים השתלטו הפרטיזנים על עיירות וכפרים לפרקי זמן קצרים ובמקביל לפעולות התעמולה בקרב התושבים, לקחו נשק שלל והשמידו ארכיונים ממשלתיים ותחנות משטרה. התנועה הגיעה לשיאה ערב נפילת המשטר, בספטמבר 1944. ישנם חילוקי דעות כבדים לגבי מספר הפרטיזנים. לפי אחד האמדנים היותר אמינים מהתקופה האחרונה, מספרם (כולל קבוצות הקרב) נע סביב 10,000 איש בתקופת השיא של פעולתם.

אין אמדן מדויק לגבי מספר קרבנות התנועה הפרטיזנית (כולל קבוצות קרב, סייענים והעוסקים בתעמולה). מעריכים שבתקופה 1941-44 נפלו בקרב, או נהרגו בידי הצבא והמשטרה (גלויה וסמויה) בין 10,000-20,000 איש. כ-2,400 איש נדונו למוות ע"י בתי משפט, אך מספר ההוצאות להורג הגיע ל- 68 בלבד. כל היתר שוחררו לאחר נפילת המשטר הפשיסטי ב- 9/9/1944. אחד המפורסמים מבין הנידונים למוות הוא הסופר והבמאי היהודי הידוע - אנג'ל וואגנשטיין, שביקר מספר פעמים בישראל לרגל הקרנת סרטיו. ספריו תורגמו לשפות רבות והוא מגדיר עצמו כסופר יהודי. 

רבים מקרב הנוער היהודי הצטרפו לתנועת הפרטיזנים ולקבוצות הקרב. משיכת הנוער היהודי לתנועת הפרטיזנים נבעה משתי סיבות: המדיניות האנטישמית המוצהרת של המשטר שאף התכונן לחסל פיזית את יהודי בולגריה והמשיכה של רבים מבני הנוער לאידאולוגיות ולתנועות ה"פרוגרסיביות", כמפורט לעיל. 
יש לציין שבניגוד לארצות אחרות במזרח אירופה (במיוחד בפולין) בהן פרטיזנים אנטישמים לא קיבלו יהודים לשורותיהם, בבולגריה המצב היה הפוך. יהודים התקבלו בנפש חפצה לשורות הפרטיזנים, אם ענו לקריטריונים העיקריים - הזדהות אידאולוגית, שמירה על סוד, מצב גופני ונכונות להקריב את חייהם, או לסכן את משפחתם במקרה שיתפשו.
מירב הצעירים היהודים שהצטרפו למאבק האנטי-פשיסטי באו משורות תנועות הנוער החלוציות הציוניות מהשמאל - "השומר הצעיר" ו"מכבי הצעיר".
רבים מבני הנוער היהודי שהצטרפו לתנועת המרי שילמו בחייהם - פרטיזנים שנפלו בקרבות, חברי קבוצות קרב שנתפשו והוצאו להורג ללא משפט ואחרים הוצאו להורג לאחר משפט. אחרים בילו תקופות מאסר ארוכות ועינויים קשים בבתי הסוהר. אלה היו האסירים הפוליטיים (?????-??????????).

התנדבות הנוער היהודי בבולגריה לאחוז בנשק לא הסתיימה עם מיגור המשטר הפשיסטי ב-9 לספטמבר 1944. עם הצטרפות בולגריה למלחמה נגד גרמניה הנאצית (מיד לאחר החלפת המשטר) צעירים רבים שהשתתפו בתנועת המרי נגד המשטר הפשיסטי התנדבו לשרת בצבא הבולגרי תחת הנהגתו החדשה, על אף שלא היו חייבי גיוס.
אליהם הצטרפו גם חייבי גיוס. 
הצבא הבולגרי נלחם בגרמנים ביוגוסלביה והגיע בסוף המלחמה עד אוסטריה.
בשדות הקרב מחוץ לבולגריה נפלו עוד 57 צעירים יהודים.
 
לפי נתונים בשנתון הרשמי של יהודי בולגריה (????????) בשנת 1984 על השתתפות יהודים בתנועת המרי, מספר האסירים הפוליטיים הגיע ל-460, מספר הפרטיזנים והלוחמים בקבוצות קרב - 260 ומספר הנופלים - 125 לוחמי מחתרת.
בהשוואה למספרים אלה, הרשימה שבידינו כוללת 193 שמות של פרטיזנים וחברי קבוצות קרב, מתוכם 73 נופלים. הרשימה שנערכה ע"י מר נסים כהן, תושב סופיה, גמלאי ועיתונאי לשעבר. הרשימה מבוססת על פרסומים וספרי זיכרונות הכוללים שמות של פרטיזנים, שנסרקו על-ידי מר כהן. המקורות בהם השתמש מפורטים בתחתית הרשימה השמית.
אשר לשמות האסירים הפוליטיים, אין בידינו רשימה, אלא, שמות ספורים בלבד שנמסרו לנו ע"י ד"ר יעקב עפר -  תושב ישראל ואסיר פוליטי לשעבר. בניגוד לשמות הפרטיזנים שפורסמו בספרי זיכרונות, לא ידוע על פרסום רשמי מסודר, בו מפורטים שמות האסירים הפוליטיים.
השוואה בין הרשימה שבידינו לנתונים המתפרסמים בשנתון שנת 1984 של יהודי בולגריה, מראה שקשה להגיע היום לרשימות אמת. וזאת, לא רק בגלל מרחק הזמן והעדר מקורות. פרטיזנים וחברי קבוצות קרב רבים היו כלואים תקופה מסוימת בבתי הסוהר וייתכן שנספרו בשתי הקבוצות. כמו-כן, קיימת אפשרות שרשימת הנופלים שנמצאת בידינו אינה כוללת שמות אסירים שהוצאו להורג, או נפטרו בבתי הסוהר. כותב שורות אלה נתקל במקרים בהם נטען לגבי שם מסוים שהיה גם פרטיזן וגם אסיר פוליטי ובדיעבד התברר ששתי הטענות נכונות. אין ספק שישנם כמה וכמה מקרים כאלה. 
 
(*) המחבר מביע תודה לד"ר שלמה שאלתיאל - הסטוריון, חוקר תולדות יהודי בולגריה, על הערותיו החשובות. המאמר המקורי תוקן ולתוכנו נוספו השלמות על פי הרצאה של ד"ר שאלתיאל על הפרטיזנים היהודים. 
 

Jewish Partizans who have been killed fighting against the

fashist (pro-nazi) regim in Bulgaria in the period 1939-1944

Family name

Name, second name, nickname

City, town of origin

Born

Fallen

Source (*)

1

Abramovich

Jan

Sofia

1924

1944

1

2

Aladjem

David Bohor

Sofia

1907

1943

1  ,  2

3

Albalah

Isack Yosif

Plovdiv

1922

13-12-43

1

4

Albalah

Yako Yisif

Plovdiv

1923

13-12-43

1

5

Alkolumbre

Albert Mois

Plovdiv

1922

1-3-44

1

6

Amadu

Jack Izrael

Plovdiv

1924

11-5-44

1

7

Anavi

Benzion Leon

Plovdiv

1924

22-7-44

1

8

Arama

Sinto

Sofia

1923

1944

1

9

Averbah

Saul Mihail

Silistra

1915

1943

1

10

Avramov

Jack Solomon

Plovdiv

1922

1-3-44

1

11

Ayzner

Isidor

Ruse

1922

1943

1

12

Behar

Avram Mordu

Yambol

1926

1944

1

13

Behar

Leon David

Plovdiv

1919

21-6-43

1

14

Benbasat

Jack

Haskovo

1922

1944

1

15

Benbasat

Mois Yosef

Plovdiv

1912

28-5-44

1

16

Benbasat

Yosif Haim

Sofia

1908

1943

1  ,  3

17

Benvenisti

Albert Haim

Plovdiv

1914

30-6-43

1

18

Benzion

Efraim Haim

Sofia

1912

1944

1

19

Chichek

Haim Mois

Plovdiv

1923

30-6-43

1

20

Chichek

Solomon David

Plovdiv

1923

21-6-44

1

21

Davidov

David Aron

Plovdiv

1927

26-2-44

1

22

Dekalo

Marko Eshua

Plovdiv

1924

6-3-44

1

23

Dekalo

Solomon

S. Zagora

1923

1944

1

24

Dekalo

Zelma Haim

Plovdiv

1924

27-2-44

1

25

Djain

Tinka

Ruse

1922

1943

1

26

Djaldeti

Mair Rahamim

Plovdiv

1921

3/45

1

27

Dubavizki

Benyu

Varna

1941

1

28

Eshkenazi

Klara Avram

Plovdiv

1922

3-9-44

1

29

Eshkenazi

Mihael

Sofia

1944

1  ,  3

30

Volizer

Eva Sami

Sofia

1922

1943

1

31

Fridman

Sara Avram

Plovdiv

1922

4-11-43

1

32

Garti

Sabetay Rofat

Plovdiv

1920

21-6-43

1

33

Geron

Avram Shapat

Plovdiv

1925

27-2-44

1

34

Geron

Suzi Albert

Plovdiv

1921

30-6-43

1

35

Bali

Haim

Sofia

1916

1944

1

36

Haravon

Leon Chelebi

Sofia

1921

1944

1

37

Haravon-Levi

Vidka-Sofia Yosif

Sofia

1920

1944

1  ,  3

38

Hershkovich

Roza

Plovdiv

11/43

1

39

Hilel

Izrael Maer

Plovdiv

1923

4-9-44

1

40

Isak

David Sasonov

Plovdiv

1908

13-9-42

1

41

Kalev

Mois Nisim

Sofia

1922

1943

1

42

Kalo

Avram

Sofia

1926

1944

1

43

Kalo

Liza Yosif

Sofia

1907

1943

1

44

Kamhi

Peretz

Sofia

1922

1944

1

45

Kohen

Sara Nahman

Plovdiv

1926

14-3-44

1

46

Konorti Alfandari

Yosif

Dupnitza

1911

1943

1  ,  2

47

Kordova

Solchi Mois

Plovdiv

1924

1-3-44

1

48

Koshnizki

Mayer Mihailov

Sofia

1925

1943

1  ,  2

49

Lereov

Jozko

Kiustendil

1919

1943

1

50

Levi

Jack Aron

Plovdiv

1926

22-2-44

1

51

Levi

Klara Gavriel

Sofia

1922

1944

1  ,  3

52

Levi

Mois Avram

Varna

1921

1943

1

53

Levi

Sabrtay Avram

Plovdiv

1923

27-3-44

1

54

Levi

Yosif Rahamim

Sofia

1919

1944

1  ,  3

55

Menahemov

Menaho Albert

Plovdiv

1923

23-6-43

1

56

Mezan

Aron Nisim

Plovdiv

1925

3-3-44

1

57

Mordehay

Ezra Isak -  Kicheto

Plovdiv

1923

3/44

1

58

Moshe

Marko Nisim

Sofia

1921

1944

1

59

Natan

Isack Samuil

Plovdiv

1926

11-5-44

1

60

Natan

Nichko

Sofia

1921

1944

1

61

Papo

Menahem Leon

Sofia

1924

1943

1

62

Rahamim

Rahamim Isak

Dupnitza

1925

1944

1  ,  2

63

Rubenova

Mati Shabat

Sofia

1925

1944

1  ,  2

64

Salomonova

Klara Yako

Sofia

1917

1944

1

65

Shabat

David

Sofia

1924

1944

1  ,  9

66

Shekerdjiski

Emil Mois

Sofia

1912

1944

1

67

Tadjer

Leon Yosif

Sofia

1903

1941

1

68

Talvi

Isak Rahamim

Sofia

1919

1944

1

69

Talvi

Yosif Nisim

Sofia

1923

1944

1

70

Ventura

Ani

Ruse

1925

1944

1

71

Yakova

Violeta Yosif

Sofia

1923

1844

1  ,  3

72

Yona

Jack

Sofia

1943

1

73

Zilbershtain

Natan Leon

Sofia

1944

1

Jewish Partizans who survived fighting against the fashist

(pro-nazi) regim in Bulgaria in the period 1939-1944

Family name

Name, second name, nickname

City town of origin

Born

Source (*)

1

Albahar

Daniel

Sofia

1023

3

2

Alfandari-Levi

Viki Elazar

Sofia

1921

3

3

Alkalay

Jack Eliezer

Sofia

1923

2

4

Alvas

Isak M.

Sofia

1924

9

5

Asher

Sami Jack

Sofia

1923

8

6

Assa

Anri

Yambol

8

7

Assa

Haim   -   Miki

Plovdiv

1922

7

8

Assa  -  Papo

Aron  -  Chapay

Plovdiv

1922

7

9

Avdala

Samuel

Sofia

1925

5

10

Avramov

Mois

Dupnitza

8

11

Avramov

Nisim Aron

Sofia

2

12

Bahsi

Elka

Shumen

1925

8

13

Bakish

Sonya

Sofia

1923

5

14

Bali

Solomon

Sofia

8

15

Behar

Ester Gavriel   -   Gita

Plovdiv

1926

7

16

Behar

Isak

Yambol

1924

8

17

Benaroya

Mois Isak

Yambol

1927

8

18

Benatav

Gavriel Samuil

Sofia

1923

2

19

Benatav

Rashel-Sheli

Sofia

1925

5

20

Benbasat

Berta Yosif  -  Yafa

Plovdiv

1921

7

21

Benbasat

Izrael David

Sofia

1923

2

22

Benbasat

Neli Yontov

Sofia

1925

3

23

Beni

Mordo

Sofia

1922

8

24

Benun

Sami Menahem   -  Tano

Plovdiv

1921

7

25

Benvenisti

Nisim

Plovdiv

1926

7

26

Benyosef

Solomon- Moni  M.

Sofia

1923

9

27

Beraha

Leon

Sofia

5

28

Bernshtain

Baruh

Sofia

1923

8

29

Bezalel

Bezalel Marko

Sofia

1924

8

30

David

Isack Moshe

Sofia

1923

8

31

Djain

Nisim-Simcho

Sofia

1925

8

32

Djaldeti

Izrael

Yambol

1926

8

33

Elazar

David

Sofia

1920

3

34

Eshkenazi

Bonka Isak

Sofia

1927

8

35

Eshkenazi

Rashel Miko

Sofia

3

36

Eshkenazi-Asael

Mazal-Mati

Sofia

1925

5

37

Eskenazi

Donka Avram   -   Ivanka

Plovdiv

1920

7

38

Farhi

Albert Manoah

Sofia

1923

2

39

Finzi

Yacko

Sofia

1924

5

40

Geron

Astruk Samuil

Sofia

1923

2

41

Geron

Sami

Sofia

5

42

Gershon

Leon Yako

Sofia

2

43

Hilel

Yosif Izhak   -   Misho

Plovdiv

1919

7

44

Hilel

Yosif Mair  -  Stamo

Plovdiv

1921

7

45

Israel

Miko

Sofia

1921

8

46

Izrael

Izrael - Tiko

Sofia

1923

2

47

Izrael

Izrael Avram

Sofia

1922

2

48

Kalaora

Leon

Sofia

4

49

Kalderon

Jack Nisim

Yambol

1928

8

50

Kalo

Albert

Sofia

1915

8

51

Kario

Luiza

Sofia

1924

5

52

Kohen

Juli

Sofia

1922

8

53

Kohen

Leon

Sofia

1920

2

54

Kohen

Yacko Isak

Sofia

1924

8

55

Komerchero

Heskiya Shapat   -   Dobrin

Plovdiv

1922

7

56

Komfort- Glaserman

Viktoriya-Viki

Sofia

1923

8

57

Konorte

Felix

Sofia

2

58

Levi

Albert Ruben

Sofia

2

59

Levi

Isack

Sofia

5

60

Levi

Juli    -   Boryana

Plovdiv

1915

7

61

Levi

Karolina Rahamim

Sofia

1926

3

62

Levi

Leon Gavriel

Sofia

1926

9

63

Levi

Moriz Buko

Kiustendil

1924

8

64

Levi

Rudolf Gavriel

Plovdiv

1922

7  ,  9

65

Levi

Sami Chelebi

Sofia

1922

8

66

Levi

Samuel-Sami Nisim

Sofia

1923

3

67

Levi

Solomon Simanto

Sofia

1925

3

68

Mashiah

Rahamim - Raho Avram

Sofia

1926

8

69

Mashiah

Shimon Chelebi

Sofia

1923

2

70

Mashiah

Vita Isak Yakim

Sofia

1924

8

71

Melamed

Nisim Moshe

Sofia

1925

9

72

Melamed

Sabat

Sofia

1922

9

73

Melamed

Yacko

Ruse

1924

8

74

Menahemov

Eli Albert  -   Kosta

Plovdiv

1926

7

75

Mezan

Beka

Plovdiv

1924

7

76

Mizrahi

Juli   -   Jivka

Plovdiv

1923

7

77

Moiseev

Benyamin Avram

Sofia

1924

9

78

Molho

Yosif Yuda    -   Mitreto

Plovdiv

1919

7

79

Moshe

Leon Isak

Sofia

1923

3

80

Natan

Mois

Ruse

1925

8

81

Natan

Mois Yako

Sofia

1923

3

82

Ninyo

Reni

Sofia

5

83

Ninyo

Shimon Samuel

Sofia

1923

3

84

Nisimov

Rafael

Sofia

1923

8

85

Oliver

Haim David

Sofia

1919

8

86

Oliver-Seliktar

Mari-Tanya David

Sofia

1924

8

87

Ovadiya

David

Plovdiv

1922

7

88

Papo

Salvador

Ruse

1925

8

89

Pardo

Izhak Nisim

Plovdiv

1913

7

90

Peretz

Mois Izrael

Sofia

1924

9

91

Polikar

Azarya Chelebi

Yambol

1926

8

92

Reytan

Naomi Eliya   -   Elena

Plovdiv

1924

7

93

Rubenov

Mois Nisim

Sofia

1923

8

94

Rubenova

Stela Haim Isak

Sofia

1923

8

95

Safir

Eduard Leon

Sofia

1923

2

96

Safir

Rashel

Sofia

5

97

Safir

Tobias Leon

Sofia

1917

2

98

Saltiel

Mois

Sofia

1923

9

99

Samoilov

Isak Nisim

Sofia

1923

9

100

Saranga

Diana Albert  -  Nah

Plovdiv

1922

7

101

Seliktar

Marko Samuel

Sofia

1923

8

102

Seliktar

Stela

Sofia

1926

8

103

Semo

Bezalel- Ariko

Sofia

1921

8

104

Shamli

Isack Haim

Sofia

1923

3

105

Shoev

Eliyau

Ruse

1926

8

106

Sidi

Bernard  -  Orleto

Plovdiv

1924

7

107

Solomonov

David

Sofia

1924

9

108

Suzin

Izrael Yosif

Sofia

1923

2

109

Tadjer

Mordoshe

Dupnitza

8

110

Talvi

Aron

Sofia

1924

2

111

Vaena

Albert Mois

Sofia

1920

2

112

Vagenshtain

Anjel Raymond

Sofia

1922

8

113

Vainshtok

Solomon

Sofia

5

115

Vidas

Eliezer

Sofia

1923

2

116

Yakov

Yako

Ruse

1921

8

117

Yehiel

Nisim- Niko

Sofia

1919

8

118

Yuda

Moreno-Miki Avram

Sofia

1925

8

119

Yulzari

Niko

Ruse

1925

8

120

Yulzari

Yacko

Ruse

1924

8

121

Zaydel

Ato Oskar

Sofia

1918

2

(*)

Source:

1.

????? ???????? ? ?????????????? ????? - 1958 ??????

2.

?????: " ??????? ??? ?? ??????????? ?? ????? "?????? ????????"- 1975 ??????

3.

???????:  "??????????? ??????? "??????"  " -  1975 ??????

4.

???????? ?? ?????? ???????? ????????? ??????????? ?? ??????? ?  ???????? /

 / ??????/  ???? 17 1983 ??????

5.

????- 1985 ??????

6.

???? 1984 ??????

7.

?????? ?? ????????? ????? ?? ??????? ???????? ?? ????? ???? - ????????????.

 ?????? ? ?????????? ?? ??????? ? ? ??? ????? 2.2.20 ?? ?????? ?? ????????

8.

?????????? ????????? ?? ??????

9.

????? ?? ????????????????? ?? ???????? ??????.

 A????: ????? ????????? ??? ????? 1.2.12

List compiled by Nissim Kohen - Sofia