גרמניה

אפילו בלוע הארי, בגרמניה עצמה פעלה מחתרת למשך תקופה מסויימת. היתה זו התארגנות קטנה בהיקפה ופעילותה היתה דלילה יחסית, אך גם בה ידוע על פעילות של מספר קבוצות. אחת מהם היתה קבוצת הרבט באום BAUM UNTERNEHMENS­GRUPPE מברלין, שרוב חבריה היו נוער יהודי נוטה לקומוניזם. הם עסקו בהדפסת והפצת כרוזים אנטי נאצים ובהדרכה פוליטית. במאי 1942 פיזרו פצצות תבערה בתערוכה בברלין וגרמו לדליקות. רובם נאסרו והוצאו להורג.
קבוצה אחרת בשם "הקהילה לשלום ושיקום" "Gemeinschaft für Frieden und Aufbau" אורגנה ע"י ורנר שארף והנס וינקלר. אנשיה הפיצו כרוזים וידיעות שלוקטו משידורי בעלות הברית. הם תכננו לתקוף בית סוהר, אך בשל הלשנה נאסרו חבריה והוצאו להורג. בקבוצות אלה השתתפו כ-100 צעירים יהודים.