טבלת מגויסים יהודים

מדינה

סה"כ תושבים

סה"כ מגויסים

סה"כ לוחמים הרוגים

תושבים יהודים

מגויסים יהודים

ארצות הברית

131,000,000

12,300,000

405,400

5,500,000

550,000

ברית המועצות

196,716,000

34,000,000

13,600,000

3,020,000

500,000

בריטניה

47,760,000

9,020,000

264,500

435,000

65,000

פולין

34,849,000

1,800,000

320,000

3,113,900

180,000

צרפת

40,800,000

5,000,000

211,000

350,000

35,000

ארץ ישראל

450,000

33,000 - צבאות

15,872 – משטרת הישובים

קנדה

11,500,000

780,000

30,000

240,000

16,883

יוון

7,222,000

540,000

60,000

72,781

12,898

יוגוסלביה

15,400,000

500,000

446,000

68,405

2,500

דרום אפריקה

11,400,000

334,324

12,046

103,435

10,000

אוסטרליה

7,700,000

993,000

39,366

35,535

3,854

ניו זילנד

1,629,000

300,000

11,671

250

הולנד

8,729,000

500,000

5,500

156,871

3,000

בלגיה

8,367,000

84,596

65,696

600

צ'כוסלובקיה

15,300,000

446,000

25,000

356,830

5,500

בולגריה

6,200,000

52,000

48,398

סין

450,000,000

5,900,000

1,320,000

נורבגיה

3,100,000

6,552

1,700

ברזיל

40,289,

948

98

פרטיזנים, לוחמי מחתרות

93,310