8 בינואר 2024 - טקס חתימה על שיתוף פעולה בין אוניברסיטת אריאל למוזיאון