יום עיון באוניברסיטת תל אביב

20.4.2017 - יום עיון בנושא הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה, ביוזמת פרופ' שמחה גולדין, באוניברסיטת תל אביב