יום עיון - חיילים יהודים בצבאות העולם

יום עיון בנושא חיילים יהודים בצבאות העולם,  13.6.2022 ב"בית אריאלה" בתל אביב.