ייעוד המוזיאון

למה מוזיאון?
1,500,000 יהודים נלחמו במלחמת העולם השנייה
250,000 לוחמים יהודים נפלו במלחמה
בכל מקום שלחמו נגד האויב הנאצי ושותפיו – לחמו יהודים בכל הזרועות, החיילות, בכל התפקידים והדרגות.
העם היהודי בקש לסייע בכל מה שניתן, רבים התגייסו, התנדבו, הצטרפו ליחידות הלוחמים, לפרטיזנים, למחתרות, בכל צבאות בעלות הברית, בכל תפקיד, נכונים למלא כל משימה.
מספר המתגייסים למלחמה מקרב העם היהודי, באופן יחסי, היה הגבוה בעולם.
לצערנו, אנשים, ובמיוחד בעם היהודי ובישראל - לא מודעים לנתונים אלו
מלחמת העולם השנייה מתקשרת בקרב הכלל עם השואה וקורבנותיה
למעט אזכור דל, של הפרטיזנים ולוחמי הגטאות, חלקם של הלוחמים - נאלם.
הקמתו של מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה נועדה להשלים פרק חסר בתמונה ההיסטורית אודות תגובת העם היהודי ותרומתו - למיגור השלטון הנאצי על רעיונותיו הגזעניים, והסרת האיום על קיומו.
אם אנו רוצים להכיר את עברנו ואת אלו שעשו אותו, לטפח תודעה של כבוד והוקרה לאלו ששרתו, אנו חייבים להעלות את נושא הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה אל המודעות הציבורית. עלינו לפזר את הערפל מהסיפור הלקוי של תגובת העם היהודי לתוקפנות הנאצית.
בעוד העולם נלחם על חירותו, שטחי אדמה וגבולות – העם היהודי נלחם על חייו !
מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה, יהיה נדבך מרכזי בבניית תרבות של זקיפות קומה המבוססת על ההתנגדות היהודית.
המוזיאון מציע הזדמנות לעם היהודי – לספר את פרק הגבורה בתקופת השואה
למשפחות - להנציח את אהוביהן,
ולקהילות היהודיות - לציין את גיבוריהן ומחויבותם לארצותיהם

ייעוד העמותה
העמותה להקמת מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה, הוקמה כחוק בתאריך 30.08.2006.
המטרות לשמן נוסדה ולמענן פועלת העמותה:
א. הקמת אתר הנצחה ללוחם היהודי במלחמת העולם השנייה, כדי לספר ולהמחיש את סיפור לחימתם וגבורתם של כמיליון וחצי לוחמים יהודיים בצבאות בעלות הברית, במחתרות ובשורות הפרטיזנים במלחמת העולם השנייה, ותרומתם להשגת הניצחון על גרמניה הנאצית ומדינות הציר. לציין את תרומתם של הלוחמים להקמת צה"ל, לניצחון במלחמת העצמאות ולהקמת מדינת ישראל.
ב. לקיים מרכז מידע, עיון ולימוד בנושא הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה והקשור לו.
ג. לקיים ימי עיון ופעילות עיונית בנושא הלוחמים היהודים במלחמת העולם השנייה.
ד. להקים ולנהל קרנות למימון ולסיוע למתן מלגות, פרסים או מענקים כספיים לעבודות, פרסומים, מאמרים, מחקרים, פעולות ויצירות אחרות אשר נושאן יהיה קשור לזכרם ופועלם של הלוחמים היהודים במלחמת העולם השנייה.
ה. לסייע במידת האפשר בהוצאתם לאור ובפרסומם של פרסומים, זיכרונות שחוברו או נכתבו אודות הלוחמים.