למסדורף

למסודורף  Lamsdorf המכונה עכשיו לינוביץ L?inowowice היא עיירה קטנה בפולין, היתה בעברה מקום לאחד המחנות הגדולים של שבויי מלחמה בגרמניה עבור חיילי בעלות הברית.
המחנה נפתח לראשונה במלחמת צרפת-פרוסיה בשנים 1870-1871, והיה גם מחנה שבויים במלחמת העולם הראשונה.
ב -1939 המחנה שיכן אסירים פולנים, ולאחר מכן מ -1940 עד שפונה בינואר 1945, היו בה יותר מ -100,000 אסירים מבריטניה וממדינות חבר העמים, כולל מתנדבי הישוב שנפלו בשבי הגרמני, מברית המועצות, מפולין ומארצות אירופיות שונות שנכבשו על ידי הגרמנים. ב -1943 הועברו אסירים רבים מלמסדורף למחנות אחרים, ומספרם השתנה מ- VIIIB ל- 344

.