סדנת בני ברית

חברי אירגון "בני ברית" שהביעו את רצונם לסייע בקידום נושא מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה,
נפגשו לסדנת הכנה.
שני המפגשים הראשונים, התקיימו באולם ההרצאות של מוזיאון  "בית רוקח" בנווה צדק בתל-אביב.  

להלן קישור לחלק מההרצאות : 
הרצאת ד"ר יצחק ארד (טולקה) בנושא הפרטיזנים
הרצאת 
ד"ר תמר קטקו - שינוי התפישה ההיסטורית

 

המפגש השלישי התקיים בשרונה בתל-אביב וכלל את הרצאותיו של הסטוריון המוזיאון -  אל"מ (מיל') ד"ר בני מיכלסון
א. סקירת מלחמת העולם השנייה, הזירות והמדינות.
ב. העם היהודי ערב המלחמה והיהודים בצבאות ובארגונים השונים. 
קישור להרצאותיו  
https://www.youtube.com/watch?v=zDSOhe0Tr7o&feature=youtu.be

המפגש המסכם התקיים באתר ההקמה של המוזיאון ב"יד לשריון" בלטרון - 30.10.2019
להלן קישור להרצאת ד"ר בני מיכלסון אודות מתנדבי הישוב היהודי בארץ ישראל לצבא הבריטי 

https://www.youtube.com/watch?v=nqs3hNKKlAc&feature=youtu.be