סיור מוזיאונים בפולין

 סיור מוזיאונים בפולין  11-15.12.2016

 מוזיאון "פולין" לתולדות יהודי פולין
מוזיאון הצבא הפולני 
מוזיאון המרד וורשה 
מוזיאון קאטין 
המרכז הצבאי לחינוך אזרחי 
קרקוב תחת הכיבוש הנאצי 1939-1945 - אוסקר שינדלר
מוזיאון גליציה קרקוב