סרטוני וידאו - כללי

                                

 שינוי התפישה ההיסטורית - ד"ר תמר קטקו   

 
הנוקמים 
צברים מאסוגרים חשבון עם נאצים בתום מלחה"ע השנייה | כאן 11