קורס קצינים 1941

מתנדבי הישוב לצבא הבריטי - סיום קורס קצינים בסרפנד- 1941

1 משמאל בשורה האחורית, יהושע גוברניק
6 משמאל בשורה האחורית, חיים לסקוב
5 מימין בשורה השניה מלמעלה , ירחמיאל אהרון
7 מימין בשורה השנייה מלמעלה, יעקב נור סלע (ג׳קי ליכטנשטיין)
2 מימין שורה שניה מלמעלה - יהודה פריהר
3 מימין בשורת היושבים (לפנים), עמינדב פרי (עמי פרלין)
מימין בשורת היושבים העליונה - עמוס בן-גוריון ומיכאל בן-גל (ג'יימס רבינוביץ)
1 מימין בשורת היושבים (לפנים) - מאיר נאור (ליכטנשטין)
* מוזמנים לסייע באיתור המצולמים