רשימת חללי הבריגדה היהודית

שמות חיילי החי"ל שנהרגו במלחמת העולם השנייה*

איזביצקי מיכאל, נולד בשנת 1911 בפולין, נפל ב- 29.3.45, גדוד ראשון, באפס, נהר הסניו

בוטניק יעקב, נולד בשנת 1921 בבסרביה, נפל ב- 19.3.45, גדוד שני, חזית וילנובה.

ברוד חיים, נולד בשנת 1911 בפולין, נפל ב- 20.3.45, גדוד שלישי, "חפרים", חזית לה-ג'יורג'טה.

גולובוב יהודה, נולד בשנת 1922 בפתח תקוה, נפל ב- 11.4.45, גדוד שלישי, הר גאביו מעבר לנהר הסניו.

גולומב משה, נולד בשנת 1917 בפולין, נפל ב- 3.2.45, חיל תותחנים, נהרג בשדה אימונים בפיוג'י

גולדרינג אשר, נולד בשנת 1914 (נעדר ב- 31.3.45), גדוד ראשון, חזית פוגנאנה

גוסטין יוסף, נולד בשנת 1917 בפולין, נפל ב- 29.4.45, חיל רגלים, עמק נהר הסניו (בעלה של יפה ירקוני)

גורפיין יצחק, נולד בשנת 1921 בפולין, נפל ב- 12.4.45, גדוד ראשון, חזית טוררה ליד נהר הסניו

גילינסקי יצחק גרשון, נולד בשנת 1920 בליטא, נפל ב- 12.4.45, גדוד ראשון, חזית טוררה ליד נהר הסניו

גראב יצחק דוד, נולד בשנת 1912 בגרמניה, נפל ב- 13.4.45, נהרג בתאונת דרכים באיטליה

הרשקוביץ אליהו, נולד בשנת 1912 בעקרון, נפל ב- 24.4.45, חיל רגלים, בריזיגלה

הירשפלד צבי הרברט, נולד בשנת 1923 בקניגסברג, נפל ב- 23.4.45, חיל רגלים, נהרג בתאונה בבריזיגלה

וואדל משה, נולד בשנת 1922 באוסטריה, נפל ב- 6.4.45, חיל רגלים, חזית נהר הסניו

ון-גלדר דוד אנטוני, נולד בשנת 1923, נפל ב- 6.4.45, חיל רגלים, נהר הסניו

וקסלר אליהו נולד בשנת 1920 בפולין, נפל ב- 11.4.45, גדוד שלישי, הר גאביו ליד נהר הסניו

זילברברג משה, נולד בשנת 1914 בפולין, נפל ב- 20.3.45, גדוד שני, תעלת פוסו-וורטו

טנקל זליג, נולד בשנת 1911 בליטא, נפל ב- 13.4.45, גדוד שני, חזית לה-ג'יורג'טה

יעקבי ברגר נחומי, נולד בשנת 1920 ברומניה, נפל ב- 30.3.45, נהר הסניו

כהן יוסף, נולד בשנת 1920 בגרמניה, נפל ב- 7.4.45, גדוד ראשון, גדה הדרומית של נהר הסניו

ליברמן יוסף, נולד בשנת 1911 בפולין, נפל ב- 11.4.45, גדוד שלישי, הר גאביו ליד נהר הסניו

לוי מיכאל מרטין, נולד בשנת 1918 בגרמניה, נפל ב- 31.3.45, מדריך פטרולים בפיוג'י, נהר הסניו

לוי מנשה, נולד בשנת 1922 בחיפה, נפל ב- 7.4.45, חיל רגלים, נהר הסניו

לוין ברוך, נולד בשנת 1916 בתל אביב, נפל ב- 30.3.45, גדוד ראשון, עמדת "דמפסי" נהר הסניו

לייזר (שולי) שלמה, נולד בשנת 1916 ברומניה, נפל ב- 31.3.45, חיל רגלים, נהר הסניו

מלמן משה, נולד בשנת 1918 בפולין, נפל ב- 6.4.45, גדוד שלישי, נהר הסניו

מאיר אוטל זאב, נולד בשנת 1919 בגרמניה, נפל ב- 30.12.44, חיל תותחנים, חזית אלפונסינה

מנדל דוד, נולד בשנת 1920 בהונגריה, נפל ב- 12.4.45, גדוד שלישי, מעבר לנהר הסניו

סימא יצחק, נולד בשנת 1916 בפולין, נפל ב- 6.4.45, חיל רגלים,  נהר הסניו

מלר מאיר, נולד בשנת 1916 בפולין, נפל ב- 5.2.45, חיל רגלים, כביש "הניצחון" ליד אנקונא

קוזולוביץ' מתיתיהו, נולד בשנת 1912 בפולין, נפל ב- 22.5.45, גדוד ראשון, נהר הסניו

קלטר זלמן, נולד בשנת 1919 בפולין, נפל ב- 20.3.45, גדוד שלישי, נהר הסניו

קורצרוק חיים, נולד בשנת 1913 בפולין, נפל ב- 28.3.45, חיל רגלים, פוגנאנה בעמק הסניו

קלורפלד מנחם, נולד בשנת 1922 בדגניה, נפל ב- 13.5.45, פלוגת נהגים 178, אנטוורפן, בלגיה

ריז'י יצחק, נולד בשנת 1910 בפולין, נפל ב- 29.3.45, גדוד ראשון, נהר הסניו

רבינוביץ תנחום, נולד בשנת 1919 בפולין, נפל ב- 22.3.45, חיל רגלים, מדריך פטרולים, נהר הסניו

רוסק זאב, נולד בשנת 1914 בפולין, נפל ב- 19.3.45, גדוד שלישי, מעבר לנהר הסניו

שרייר שלמה, נולד בשנת 1910 ברוסיה, נפל ב- 2.4.45, גדוד ראשון, חזית פוגנאנה

שניאור יוסף חיים, נולד בשנת 1913 ברוסיה, נפל ב- 31.3.45, גדוד ראשון, עורך עיתון הגדוד "על הסף",  ליד פיוג'י

שלייפשטיין אשר, נולד בשנת 1919 בפולין, נפל ב- 7.4.45, גדוד ראשון, הגדה הדרומית של נהר הסניו

שולגאסר יעקב, נולד בשנת 1912 בליטא, נפל ב- 20.3.45, גדוד שלישי, חזית לה-ג'יאורג'טה

שכטר אריה, נולד בשנת 1920 בסרביה, נפל ב- 31.3.45, חיל רגלים, נהר הסניו

שיפר משה, נולד בשנת 1926 בגליציה, נפל ב- 6.4.45, חיל רגלים, חזית נהר הסניו

לאחר תום הלחימה

בק יעקב, נולד בשנת 1914 בגרמניה, נפל ב- 21.11.45, סוללת נ"מ, בתאונת דרכים ליד בארי

גולד אברהם, נולד בשנת 1910 בגליציה, נפל ב- 17.6.45, בתאונת דרכים באיטליה

הירשלר נהרג בוינה ב- 24.11.45

ווהלין שלמה, נולד בשנת 1921 בגליציה, נפל ב- 30.5.45, חיל תותחנים, בתאונה באיטליה

וויליאמס ק.נ.פ. גר-צדק שרת בתותחנים (נ"מ) נהרג בינואר 1945

וולטר ישראל, נולד בשנת 1921 בגרמניה, נפל ב- 11.7.45, פלוגת נהגים 178, בדרך להוביל ניצולים מדכאו ולהעבירם לידי החטיבה באיטליה

טיבור אדם, נולד בשנת 1919 בהונגריה, נפל ב- 16.11.45, חיל רגלים, כנראה התאבד בהולנד

יוקלסון משה, נולד בשנת 1919 בפולין, נפל ב- 30.6.45, גדוד שלישי, בתאונה ליד ראוונה

יחימוביץ סימון נולד בשנת 1923 באנגליה, נפל ב- 30.7.45, בתאונה בדרך לבלגיה

לנדאו ישראל וולף, נפל בבלגיה ב- 2.1.46

נדב משה אברהם נפל ב- 31.3.46

פיבך חנוך, נולד בשנת 1922 בגרמניה, נפל ב- 10.7.45, פלוגת הובלה 178, ליד העיר אולם בגרמניה

פישר צבי נפל בהולנד ב- 15.10.45

פרי א. יליד אנגליה, תותחן בחזית אפריקה ואיטליה, נהרג בתאונה ונקבר באנגליה.

פרידמן שלמה, נולד בשנת 1911 בפולין, נפל ב- 9.5.45, נפצע בתאונת דרכים באיטליה וכנראה התאבד

ציון גבריאל, נפל ב- 11.4.46 ונקבר בארנהים בהולנד.

רוזנברג אהרון, נפל ב- 10.6.45 באיטליה.

(*הרב ד"ר יעקב ליפשיץ, "ספר הבריגדה היהודית", עמודים 239 -308)