שירי ברזיל

את חיל המשלוח הברזילאי במלחמת העולם השנייה  FEB - Forca Expedicionaria Brasileira  ליוו שירים ומנגינות, שהמפורסמים שבהם היו: 

Canção do Expedicionário    שיר חיל המשלוח

ETERNA SAUDADE     נוסטלגיה נצחית 

(Dobrado no 220 "(avante, camaradas!"    קדימה, חברים

Quarto tenentes     חדר הסגנים 

Saudades de minha terra    זיכרונות של אדמתי