שירי חיילים

שירי הווי צבאיים אשר נוצרו בהשראת להיטי אותם ימים.
 אחת הנעימות המפורסמות במלחמת העולם השנייה הייתה "קולונל בוגי". לימים "סופחה" מנגינת השיר לטובת נעימת הסרט
 "הגשר על הנהר קוואי". על פי אותה מנגינה בדיוק שרו חיילי הצבא הבריטי בתקופת המלחמה שיר מלא לעג שנקרא: 
"להיטלר יש רק ביצה אחת" Hitler Has Only Got One Ball :

Hitler - Has only got one ball,
Goering - Has two, but very small
Himmler - Has something similar,
But poor old Goebbels - Has no balls At all!

שיר מלחמה ידוע אחר בצבא הבריטי היה "Bless them all",
אבל שונה מהר מאוד על-ידי החיילים שבעי הקרבות ושרו על פי אותה מנגינה "Fuck 'em All". 

Fuck (Bless) 'em all, Fuck (Bless) 'em all,
The long and the short and the tall,
Fuck (Bless) all the Sergearnts and WO ones,
Fuck (Bless) all the Corporals and their bastard sons,
For we're saying 'goodbye' to them all,
As back to their billets (barracks/up the C.O.'s arse) they crawl,
You'll get no promotion this side of the ocean,
So cheer up me (my) lads, Fuck (Bless) 'em all

שיר היתולי אחר ששרו החיילים הבריטים בדרכם לחזית היה אנו הולכים לתלות את הכביסה על קו זיגפריד

We're going to hang out the washing on the Siegfried Line.

Have you any dirty washing, mother dear?
We're gonna hang out the washing on the Siegfried Line.
'Cause the washing day is here.
Whether the weather may be wet or fine.
We'll just rub along without a care.
We're going to hang out the washing on the Siegfried Line.
If the Siegfried Line's still there.

שיר נוסף שהיה פופולרי במלחמת העולם השנייה הוא "נשק אותי נשיקת לילה טוב סרג'נט מיג'ור"

,Kiss me Goodnight Sergeant-Major

 שיר עם הומור שחור ומלא עוקצנות, כיאה לרגשות החיילים באותה תקופה, היה מזוהה עם צנחני צבא ארצות הברית, "דם על הרצועות"
 Blood on the Risers   השיר מתאר צנחן אמריקאי שמצנחו לא נפתח במהלך צניחה,  ולכן, כמאמר הפזמון "הוא לא יצנח יותר".

He was just a rookie trooper and he surely shook with fright,
He checked off his equipment and made sure his pack was tight;
He had to sit and listen to those awful engines roar,
"You ain't gonna jump no more!"
(CHORUS)
Gory, gory, what a hell of a way to die,
Gory, gory, what a hell of a way to die,
Gory, gory, what a hell of a way to die,
he ain't gonna jump no more!
"Is everybody happy?" cried the Sergeant looking up,
Our Hero meekly answered "Yes," and then they stood him up;
He jumped into the icy blast, his static line unhooked,
And he ain't gonna jump no more.
(CHORUS)
He counted long, he counted loud, he waited for the shock,
He felt the wind, he felt the cold, he felt the awful drop,
The silk from his reserve spilled out and wrapped around his legs,
And he ain't gonna jump no more.
(CHORUS)
The risers wrapped around his neck, connectors cracked his dome,
Suspension lines were tied in knots around his skinny bones;
The canopy became his shroud; he hurtled to the ground.
And he ain't gonna jump no more.
(CHORUS)
The days he'd lived and loved and laughed kept running through his mind,
He thought about the girl back home, the one he'd left behind;
He thought about the medics, and wondered what they'd find,
And he ain't gonna jump no more.
(CHORUS)
The ambulance was on the spot, the jeeps were running wild,
The medics jumped and screamed with glee, rolled up their sleeves and smiled,
For it had been a week or more since last a 'chute had failed,
And he ain't gonna jump no more.
(CHORUS)
He hit the ground, the sound was "SPLAT" his blood went spurting high,
His comrades were all heard to say "A hell of a way to die!"
He lay there rolling round in the welter of his gore,
And he ain't gonna jump no more.
(CHORUS)
(slowly, solemnly; about half the speed of the other verses)
There was blood upon the risers, there were brains upon the chute,
Intestines were a'dangling from his Paratrooper suit,
He was a mess, they picked him up and poured him from his boots,
And he ain't gonna jump no more
Gory, gory, what a hell of a way to die,
Gory, gory, what a hell of a way to die,
Gory, gory, what a hell of a way to die,
And he ain't gonna jump no more!