שמחה רותם (קאז'יק) ז"ל

שמחה רותם (קאז'יק) מהלוחמים הבולטים של אי"ל (האירגון היהודי הלוחם), אשר השתתף במרד גטו ורשה באפריל מאי 1943 וחילוץ לוחמיו, השתתף בלחימה במרד הפולני בוורשה באוגוסט-ספטמבר 1944, עלה ארצה ותרם להקמת המדינה, הובא למנוחות, ב- 24.12.2018 , בקיבוץ הראל.
להלן דברי ההספד שנשא לכבודו ד"ר יצחק ארד (טולקה) :

קאז'יק,

   בשם "יד ושם" - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, בשם "מוזיאון הלוחם היהודי מלחמת העולם השנייה" - ההולך ומוקם בלטרון, בשמי ובשם חברי וחבריך, אחרוני לוחמי הגטאות ופרטיזנים, באתי להיפרד  ממך ולהצדיע לך, אחרון המורדים של גטו וארשה.

אני מצדיע לך, על היותך בין הנועזים והבולטים בקרב לוחמי הגטו.
לחמת אתה וחבריך  בידיעה ברורה שאין  כול סיכוי לנצח, אבל לחמתם עד הסוף. הוכחתם לעולם שיהודים יודעים להלחם וכשצריך - גם למות בגבורה.

   כשהגטו בער והמרד החל לדעוך, נשלחת להזעיק עזרה אל מחוץ לגטו, להשיג נשק ולסייע בהוצאת הלוחמים האחרונים מהגטו הבוער.

 יצאת דרך תעלות הביוב לצד הארי של העיר, המחתרת הפולנית אליה פנית, לא הושיטה אלא במועט, את הסיוע המבוקש. חזרת דרך תעלות הביוב לגטו, להוציא את חבריך הלוחמים. הצלחת להוציא חלק מהם, ביניהם אחדים ממנהיגי המרד ובתוכם צביה לובטקין ומרק אדלמן. 

 קאז'יק, זכית להלחם וגם להציל חלק מחבריך הלוחמים.

 עם אחרוני לוחמי הגטו ששרדו את המרד, ומצאו מקלט בצד הארי, השתתפת גם במרד הפולני בווארשה, באוגוסט 1944.

    שרדת, וזכית לראות את יום הניצחון על גרמניה הנאצית.

בהיותך ציוני מנעוריך, עלית בתום המלחמה , ב-1946 ארצה. כאן הבאתה את בשורת המרד וגבורת לוחמיה. פעלת כול חייך להנצחת זכר השואה והמרד.

    דולק ליבסקינד, מפקד המחתרת הלוחמת בקראקוב אמר : "אנו נלחמים על שלוש שורות בהיסטוריה...על כך כדאי לנו למות". בזכות פעלך וגם של חבריך, המרד בגטו וארשה ייכתב לא בשלוש שורות אלא בהרבה שורות וספרים, כפרק תהילה בתולדות העם היהודי.

 מילים אחדות משירה של חנה סנש שנכתב בהיותה בשורות הפרטיזנים ביוגוסלביה, שניתן לייחס אותו לקאז'יק ולמורדי גטו וארשה, שהציתו בגבורתם לבבות:

   "אשרי הגפרור  שנשרף והצית להבות,

     אשרי הלהבה שבערה בסתרי לבבות,

      אשרי הלהבות שידעו לחדול בכבוד

     אשרי הגפרור שנשרף והצית לבבות.  

 קאז'יק, כול עוד היית אתנו, המרד היה עדיין חלק מהוויי חיינו וחלק מההיסטוריה . עם לכתך מאתנו, אחרון הלוחמים מגטו וארשה, המרד הופך מעכשיו, להיות בלעדית, פרק בהיסטוריה, בהיסטוריה ארוכת הימים של עמנו .

תהיה נשמתך צרורה בצרור החיים.