תערוכת 180 שנה לבני ברית

צבי רוטנברג, נשיא לשכת "בני ברית" ירושלים, בחנוכת התצוגה של תולדות האירגון, הכוללת את הקשר עם מוזיאון הלוחם היהודי, וסיועו להנצחת הלוחמים היהודים במלחמת העולם השנייה. 
https://youtu.be/B-fEVmSNxd4