23.4.2023 ביקור משלחת וטרנים יהודים מצבא ארצות הברית JWV