75 שנה לניצחון על גרמניה הנאצית

הדלקת נר רביעי של חנוכה תשפ"א במעמד שר הביטחון - בני גנץ, מנכ"ל משרד הביטחון - אמיר אשל, יו"ר העמותה - חיים ארז ונציגי הלוחמים היהודים במלחמת העולם השנייה:
אברהם גרינזייד, בן 95, לוחם הצבא האדום שהשתתף בקרבות על אדמת פולין וגרמניה. כיום משמש כיו"ר הארצי של ברית ותיקי מלחמת העולם השנייה.
יצחק (טולקה) ארד, בן 94, שהיה פרטיזן באזור וילנה והשתתף בקרבות נגד הגרמנים. היה קצין חינוך ראשי בצה"ל ויו"ר הנהלת "יד ושם".
גדעון גלבוע, בן 97, ממתנדבי הישוב לצבא הבריטי שהשתתף בקרבות הבריגדה היהודית בצפון איטליה. 
ללוחמים הוענקה תעודה חתומה ע"י שר הביטחון ומדליה לציון 75 שנה לניצחון על גרמניה הנאצית.