מתנדבי הישוב הקבורים בבית הקברות רקוביצקי בקרקוב פולין

מתנדבי הישוב לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה
הקבורים בבית הקברות רקוביצקי בקרקוב - פולין

ריכרד אלטמן - מ.א.  Pal 6707 בן הוגו נולד בגלייביץ, גרמניה בשנת 1907
שרת ביחידת תפעול הנמלים 1039 של צבא בריטניה
נפל בהיותו בשבי בטרנוביץ', פולין ב: 11/03/1943
http://www.jwmww2.org/soldier.aspx?id=3368

אהרון ארמן - מ.א. pal/23378 בן נתן ומרים נולד בצמח,ישראל בשנת 1921
שרת ביחידת תפעול הנמלים 1039 של צבא בריטניה
נהרג בעת נסיון בריחה מהשבי בפולין ב: 26/01/1945
http://www.jwmww2.org/soldier.aspx?id=2815

דב ברל אייזנברג - מ.א PAL/11797 נולד  24.2.1921 בלודז' שבפולין
שרת ביחידת החפרים של צבא בריטניה
נורה ונפצע אנושות בנסיון בריחה במחנה שבויים בבויטן, גרמניה ב: 28/06/1944
http://www.jwmww2.org/soldier.aspx?id=6919

סרג'נט יצחק בן אלי (אלקינד) מ.א. Pal 23143 בן נחום ומרי נולד בקובנה,ליטא ב: 22/02/1913
שרת ביחידת תפעול הנמלים 1039 של צבא בריטניה
נפטר בשבי ב: 30/12/1941
http://www.jwmww2.org/soldier.aspx?id=7699

צבי אריה הרציג - מ.א. pal/11819
שרת ביחידת החפרים 605 של צבא בריטניה
נפטר בביה"ח במחנה שבויים בלאמסדורף, פולין ב: 12/05/1944
http://www.jwmww2.org/soldier.aspx?id=3470

ישראל אבא זסלר - בן יעקב אהרון ורבקה רחל, נולד בירושלים,ישראל, ב: 08/07/1919
שרות כנהג ביחדת קשר של צבא בריטניה
נפטר במכרות הפחם ביאבוז'נו, פולין, ב: 25/02/1943
http://www.jwmww2.org/soldier.aspx?id=5613

פרץ (פריץ) ליפמן - מ.א pal/23375בן ג'ורג' וסופיה
שרת ביחידת תפעול הנמלים 1039 של צבא בריטניה
נהרג מפגיעת רכבת בהיותו בשבי במחנה שבויים טרנוביץ', פולין, ב: 22/12/1942
http://www.jwmww2.org/soldier.aspx?id=3551

פייבל מיכלוביץ - מ.אpal/13151 בן אליה נולד ב: 1899
שרת ביחידת החפרים של צבא בריטניה
נפטר בהיותו בשבי בפולין ב: 02/02/1943
http://www.jwmww2.org/soldier.aspx?id=3595

מסעוד משעלי - מ.אPAL/13335 בן יצחק ופרחה נולד בירושלים,ישראל, ב: 1889
שרת ביחידת החפרים 608 של צבא בריטניה
נפטר בהיותו בשבי בפולין ב: 08/03/1943
http://www.jwmww2.org/soldier.aspx?id=3573

עזרא (עזיז) נאצר - בן רפאל ופרחה, נולד באורפה,טורקיה ב: 1920
שרת ביחידת תפעול הנמלים 1039 של צבא בריטניה
נורה ע"י שומרי השבויים במכרות הפחם ביאבוז'ינו פולין ב: 13/02/1943 http://www.jwmww2.org/soldier.aspx?id=3577

נפתלי פנישל - מ.א. PAL13288, בן לייבוש ורחל נולד בקרקוב,פולין ב: 1899
שרת ביחידת החפרים 608 של צבא בריטניה
נפטר בפולין ב: 10/03/1945
http://www.jwmww2.org/soldier.aspx?id=3628

אליהו (אלי) קראוזה - מ.א.  Pal/11786נולד ב: לודז',פולין
שרת ביחידת החפרים 605 של צבא בריטניה
נורה לאחר ניסיון בריחה במחנה שבויים בבויטן, גרמניה ב: 17/05/1944
http://www.jwmww2.org/soldier.aspx?id=2855

רב-טוראי ליאון שכטר - מ.א.  pal/13016, נולד בפולין ב: 21/06/1904
שרת ביחידת החפרים 608 של צבא בריטניה
נפטר במחנה שבויים בלאמסדורף, פולין ב: 04/12/1943
http://www.jwmww2.org/soldier.aspx?id=3753